i run you 300

วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ณ หาดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปิดรับสมัคร

 • 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
  ชาย : รุ่น
  อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป หญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) มีการแข่งขัน / สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัครถูกต้อง ครบขั้นตอน รายชื่อจะขึ้นทันที
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ,จดจำรหัสรับเสื้อ-BIB
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วันมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ

 • รับเสื้อและ BIB วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ - BIB ณ หาดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • หลักฐานการรับเสื้อ - BIB กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  กรณีสมัครแบบกลุ่ม - ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม - ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม - ชมรม

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเสื้อ 1 ตัว (ผู้สมัคร VIP ได้รับเสื้อ VIP), ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
  - เวลา 10.00-20.00 น. รับเสื้อ - BIB
  ณ หาดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
  - เวลา 05.00 น. วอร์มร่างกาย
  - เวลา 05.15 น. เช็คอินเข้าสู่จุดสตาร์ท
  - เวลา 05.20 น. เปิดการแข่งขัน
  - เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กิโลเมตร
  - เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กิโลเมตร
  - เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 3 กิโลเมตร
  - เวลา 07.00 น. มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  ณ หาดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แก้ไขข้อมูลสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้า)
สอบถามทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ บุญสู Tel : 097-9946996
นางสาวณฐรัช อธิวรปัญญา Tel : 061-4929544
นางสาวกาญจนพิมพ์ สุขศรีขาว Tel : 062-3694596